Điều khoản Sử dụng Ứng dụng Xe Hàng Xóm

|

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng ứng dụng Xe Hàng Xóm ("Ứng dụng") do Công ty Cổ Phần Định Vị Số ("Định Vị Số", "chúng tôi") cung cấp. Việc sử dụng Ứng dụng đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây ("Điều khoản Sử dụng")

1. Điều kiện Chung

 • Bạn phải đủ 18 tuổi và có đầy đủ năng lực pháp luật tại Việt Nam để sử dụng Ứng dụng.
 • Việc sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả dịch vụ thuê xe) được quy định bởi Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Bảo mật và các quy định pháp luật hiện hành.
 • Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản Sử dụng bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ được cập nhật trên Ứng dụng và có hiệu lực từ ngày được đăng tải.

2. Tài khoản Người dùng

 • Bạn cần tạo tài khoản để sử dụng Ứng dụng. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình.
 • Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và cập nhật khi tạo tài khoản.
 • Bạn không được phép chia sẻ tài khoản của mình với người khác.

3. Sử dụng Ứng dụng

 • Bạn chỉ được sử dụng Ứng dụng cho mục đích cá nhân và hợp pháp.
 • Bạn không được phép can thiệp, gây ảnh hưởng đến hoạt động của Ứng dụng.
 • Bạn không được sử dụng Ứng dụng cho mục đích gian lận hoặc bất hợp pháp.

4. Thanh toán

 • Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, bao gồm phí đặt chỗ, phí hủy bỏ và các khoản phí khác.
 • Chúng tôi sử dụng các cổng thanh toán an toàn để xử lý giao dịch.

5. Trách nhiệm của Chúng tôi

 • Chúng tôi nỗ lực cung cấp Ứng dụng an toàn và ổn định, nhưng không thể đảm bảo Ứng dụng sẽ luôn hoạt động liên tục và không có lỗi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng do lỗi của bạn hoặc do các sự kiện bất khả kháng.

6. Quyền Sở hữu Trí tuệ

 • Ứng dụng và nội dung của nó được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.
 • Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc khai thác Ứng dụng hoặc nội dung của nó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

7. Chấm dứt

 • Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập Ứng dụng của bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
 • Bạn có thể ngừng sử dụng Ứng dụng bất cứ lúc nào.

8. Điều khoản Dịch vụ Thuê Xe

 • Khi sử dụng dịch vụ thuê xe thông qua Ứng dụng, bạn đồng ý với các điều khoản bổ sung sau:
  • Bạn phải đủ điều kiện và có đầy đủ giấy tờ để thuê xe theo quy định của pháp luật.
  • Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ luật giao thông và các quy định khác khi sử dụng xe.
  • Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào đối với xe trong thời gian thuê.
  • Bạn phải trả lại xe đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận và trong tình trạng tốt (trừ hao mòn thông thường).

9. Luật áp dụng và Giải quyết Tranh chấp

 • Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.
 • Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

10. Thông tin Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH VỊ SỐ
 • Địa chỉ: 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Email: xehangxom@gmail.com