Quy trình Giải quyết Khiếu nại Xe Hàng Xóm

|

Xe Hàng Xóm minh bạch thông tin giải quyết tranh chấp. Xem ngay thông tin!


Xe Hàng Xóm đang hoàn thiện quy trình

Các bước giải quyết khiếu nại

Bước 1: Gửi khiếu nại:

 • Khách hàng liên hệ với Xe Hàng Xóm trong vòng 3 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc.
 • Kênh liên hệ:

Bước 2: Xe Hàng Xóm tiếp nhận khiếu nại:

 • Xác nhận thông tin khiếu nại trong vòng 3 ngày làm việc.
 • Phân loại khiếu nại:
  • Khiếu nại liên quan đến Xe Hàng Xóm và trong thời hạn: Ghi nhận và xử lý.
  • Khiếu nại không liên quan đến Xe Hàng Xóm hoặc hết thời hạn: Từ chối.

Bước 3: Giải quyết vấn đề:

 • Xe Hàng Xóm xác minh, phân tích khiếu nại và phối hợp với Chủ xe (và bên thứ ba nếu có) để tìm giải pháp.
 • Chuyển khiếu nại đến bộ phận liên quan của Xe Hàng Xóm hoặc Chủ xe.
 • Chủ xe có trách nhiệm phản hồi trong vòng 3 ngày làm việc.

Bước 4: Đóng khiếu nại:

 • Khách hàng đồng ý với giải pháp: Kết thúc khiếu nại.
 • Khách hàng không đồng ý: Quay lại Bước 3.
 • Theo dõi việc thực hiện giải pháp của Chủ xe.

Hòa giải:

 • Xe Hàng Xóm sẽ đứng ra hòa giải nếu Khách hàng và Chủ xe không đạt được thỏa thuận.
 • Nếu hòa giải không thành, các bên có thể nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Trách nhiệm:

 • Xe Hàng Xóm và Chủ xe cam kết cung cấp thông tin trung thực, minh bạch.
 • Chủ xe có trách nhiệm chủ động giải quyết khiếu nại và cung cấp bằng chứng liên quan.
 • Xe Hàng Xóm có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp giải quyết khiếu nại.

Xử lý vi phạm:

 • Xe Hàng Xóm sẽ xử lý nghiêm các vi phạm của Chủ xe (cảnh cáo, khóa tài khoản, chuyển cơ quan chức năng...).

Ghi chú:

 • Xe Hàng Xóm khuyến khích Khách hàng và Chủ xe hợp tác tích cực để giải quyết khiếu nại.
 • Quy trình này có thể được cập nhật và thay đổi theo thời gian.