Chính sách Bảo mật Thông tin

|

Xe Hàng Xóm cam kết thực hiện bảo mật thông tin khách hàng nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư và quyền lợi cá nhân người dùng.


1. Mục đích và Phạm vi Thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để:

 • Hỗ trợ đặt và cung cấp dịch vụ thuê xe.
 • Liên lạc về các chương trình khuyến mãi.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
 • Giải quyết sự cố và tranh chấp liên quan đến dịch vụ.
 • Cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu.

Thông tin được thu thập bao gồm:

 • Tên đăng ký
 • Số điện thoại
 • Email
 • Địa chỉ
 • Căn cước hoặc hộ chiếu
 • Giấy phép lái xe

2. Phạm vi Sử dụng Thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để:

 • Gửi thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa bạn và Xehangxom.com.
 • Ngăn chặn hoạt động phá hoại tài khoản hoặc giả mạo.
 • Liên lạc và hỗ trợ trong trường hợp đặc biệt.

Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoài các mục đích nêu trên.

3. Chia sẻ Thông tin với Bên Thứ Ba

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn trong các trường hợp sau:

 • Khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (ví dụ: Viện kiểm sát, Tòa án).
 • Khi bạn đồng ý cho phép.

4. Thời gian Lưu trữ Thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ cho đến khi:

 • Bạn yêu cầu hủy bỏ.
 • Bạn tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của bạn luôn được bảo mật trên máy chủ của Xehangxom.com.

5. Quyền của Bạn

Bạn có quyền:

 • Kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân.
 • Gửi khiếu nại về việc để lộ thông tin cho bên thứ ba.

6. Bảo mật Thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:

 • Lưu trữ dữ liệu trên máy chủ an toàn.
 • Giới hạn truy cập thông tin.
 • Mã hóa thông tin nhạy cảm.

7. Thông tin về Trẻ em

Dịch vụ của Xehangxom.com không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin của trẻ em. Phụ huynh/người giám hộ có trách nhiệm giám sát và đảm bảo trẻ em không tự ý cung cấp thông tin cá nhân cho Xehangxom.com.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật Thông tin này, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH VỊ SỐ

Địa chỉ: 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: xehangxom@gmail.com

9. Cookies

Xehangxom.com sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và cung cấp dịch vụ tốt hơn. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối cookies, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến một số chức năng của website.

10. Miễn trừ Trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba mà Xehangxom.com có thể liên kết đến. Vui lòng xem chính sách bảo mật của từng trang web bạn truy cập.

11. Cơ chế Xử lý Khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email xehangxom@gmail.com. Chúng tôi cam kết sẽ xác minh và phản hồi trong vòng 10 ngày.